Privacy & Klachten

Kwaliteitsregister

De verloskundigen in de praktijk zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dit houdt in dat verloskundigen zich houden aan de normen en richtlijn die de beroepsgroep hanteert en daarnaast de kennis en vaardigheden up-to-date houdt door middel van het volgen van na- en bijscholingen.

 

Meer over het kwaliteitsregister.

Privacyreglement

1.1

Cato verloskundigen vindt jouw privacy belangrijk en daarom doen wij ons best om deze te waarborgen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt. Wij nemen de wet- en regelgeving die gelden op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren we graag hoe we met jouw gegevens omgaan. In de praktijk zijn onder andere persoonsgegevens nodig om de verloskundige begeleiding in het kader van de behandelovereenkomst.

 

1.2

Dit reglement wordt gehanteerd bij alle cliënten die worden begeleid in de praktijk. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing als je een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor jouw zorgaanbieder waarnemen.

 

1.3

Zowel via de website als in de praktijk kun je persoonlijke gegevens invullen of achterlaten. Wij gebruiken en bewaren de gegevens die door jou worden aangeleverd en de gegevens die wij met jouw toestemming hebben verkregen van andere zorgverleners. Wij gebruiken deze gegevens om goede zorg te kunnen leveren, contact met jou op te nemen, of voor onze facturatie bij jou of zorgverzekeraars.

 

1.4

Met toestemming van jou, delen we ook gegevens met je huisarts of andere disciplines (denk aan een gynaecoloog, een kinderarts, een kraamzorgorganisatie of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)). We delen in dit geval alleen de gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is om de behandelovereenkomst te kunnen uitvoeren of als er een wettelijke verplichting is die ons dit voorschrijft.

 

1.5

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de praktijk en jou, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is te vinden in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

1.6

Wij zijn verplicht het volledige (digitale) dossier minimaal 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en je niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Als je een cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

 

1.7

De gegevens die we vastleggen:
Persoonsgegevens waaronder;
volledige naam;
adresgegevens;
contactgegevens zoals telefoonnummers en een e-mailadres;
BSN-nummer;
verzekeringsgegevens;
informatie over je gezondheid en vorige zwangerschappen;
informatie over de gezondheid in je familie;
het registreren van afspraken.

 

Daarnaast worden de gegevens van de zwangerschap, bevalling en het kraambed bijgehouden in je dossier. Je IP-adres kan opgeslagen worden bij het gebruik van de website.

 

1.8

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

 

In je browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Daarnaast kun je de cookies handmatig verwijderen bij je browser.

 

1.9

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Voor aanvullende informatie en voorlichting gebruiken wij hyperlinks naar andere websites. Bij het gebruik van deze websites van derden is het privacyreglement van die desbetreffende website van toepassing.

 

2.1

Beveilingsmaatregelen
Cato Verloskundigen is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden in verhouding staan tot het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden verwerkt en de schade die daaruit voort zou kunnen vloeien. De getroffen maatregelen zorgen ervoor dat:

 

I.  Alleen bevoegde personen toegang tot Persoonsgegevens hebben;
II. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
III. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige verwerking volgens de afspraken binnen de praktijk.

 

2.2

Verwerkers
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat jouw privacy beschermd is.

 

2.3

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op jouw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op jouw rechten en vrijheden, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

 

3.1

Jouw rechten
Wanneer de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt, zijn er verschillende rechten je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens over te dragen aan jou of een andere partij om de gegevensverwerking te beperken. Je kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. De toestemming voor de gegevensverwerking kun je intrekken. Je kunt dit verzoek via e-mail doen. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op je verzoek te reageren.

 

3.2

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om de website regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

3.3

Onze contactgegevens

 

Bij vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Cato Verloskundigen

G.J. van Heekstraat 66

7521 EH Enschede

 

Telefoonnummer: 06-12312990 (graag op werkdagen tussen 14:00 en 15:00 uur)

 

E-mailadres: info@catoverloskundigen.nl

De grootste ervaringssite in de zorg

Klachtenregeling

1.

Bespreek je klacht met je verloskundige

Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Bespreek dit dan met ons. Wij nemen graag de tijd om rustig met je te praten en proberen een oplossing te zoeken.

2.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Lukt het niet om er samen met de verloskundige uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris waarbij je verloskundige is aangesloten. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

 

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

 

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Meer over de geschilleninstantie Verloskunde: www.geschilleninstantieverloskunde.nl

 

Regionaal Tuchtcollege voor gezondheidszorg
Het tuchtcollege beoordeelt of je verloskundige heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. De tuchtrechter kan de aangeklaagde een waarschuwing of berisping geven, een boete opleggen of verbieden tijdelijk of voor altijd zijn beroep uit te oefenen. Lees meer over het Regionaal Tuchtcollege.